Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o tym, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe nuuvý.de, nuuvý.pl, nuuvý.com, nuuvý.cz, nuuvý.ee i nuuvý.lt. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Przetwarzając Twoje dane, ściśle przestrzegamy przepisów prawa, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), i przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia, że Twoja wizyta na naszej stronie internetowej jest całkowicie bezpieczna.

Organ odpowiedzialny

Administratorem danych odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest

 

Nazwa: buero digitale GmbH

Ulica, numer domu: Albert-Einstein-Str. 47

Kod pocztowy, miasto: 02977 Hoyerswerda

Kraj: Niemcy

E-mail: info@nuuvy.com

Dane dostępu (pliki dziennika serwera)

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie zbieramy i przechowujemy dane dostępu w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki komputera użytkownika
  • data i godzina żądania serwera
  • adres IP aktualnie używany przez komputer użytkownika (ewentualnie w formie zanonimizowanej).

Zasadniczo nie jest możliwe i nie jest naszym celem identyfikacja użytkownika. Przetwarzanie takich danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Pliki cookie

Używamy plików cookie, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów do systemu komputerowego użytkownika.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia naszych usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Matomo

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Matomo typu open source. Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy dowiedzieć się między innymi, kiedy uzyskano dostęp do poszczególnych stron i z jakiego regionu. Rejestrujemy również różne pliki dziennika (np. adres IP, stronę odsyłającą, używaną przeglądarkę i system operacyjny) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone czynności (np. kliknięcia, zakupy itp.). To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Anonimizacja IP Używamy anonimizacji IP do analizy za pomocą Matomo. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przed jego analizą, aby nie można go było jednoznacznie przypisać do użytkownika. Hosting Hostujemy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

Newsletter

Jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, będziemy regularnie wysyłać nasz biuletyn na jego adres e-mail. Aby otrzymywać nasz biuletyn, należy podać nam swój adres e-mail, a następnie go zweryfikować. Dodatkowe dane nie są gromadzone lub ich podanie jest dobrowolne. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Aby wycofać swoją zgodę, wystarczy wysłać nam nieformalną wiadomość e-mail lub zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku „Anuluj subskrypcję” w biuletynie. Rezygnacja nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane wprowadzone w celu skonfigurowania subskrypcji zostaną usunięte w przypadku rezygnacji. Jeśli dane te zostały nam przekazane w innych celach i w innym miejscu, pozostaną u nas.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, przesłane dane, w tym dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania lub udostępnienia ich w przypadku dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane dalej bez zgody użytkownika.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Do wycofania zgody wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu wycofania zgody.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, wyrażasz zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail, a także danych dotyczących użytkowania (nazwa użytkownika, hasło). Umożliwia to zalogowanie się przy użyciu adresu e-mail i osobistego hasła.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych

Nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób wprowadzać do obrotu danych osobowych, które nam przekazujesz, np. pocztą elektroniczną (np. imię i nazwisko oraz adres lub adres e-mail), stronom trzecim. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i wyłącznie w celu, w jakim nam je przekazałeś. W celu przetwarzania płatności przekazujemy dane dotyczące płatności do instytucji kredytowej, której zlecono płatność.

Dane zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów. Dane te nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

Zapewniamy, że nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani lub użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę.

Należy pamiętać, że w fazie rozruchu nuuvý GmbH, buero digitale GmbH działa w imieniu nuuvý i dlatego wszystkie dane osobowe są gromadzone w imieniu buero digitale GmbH. Środek ten jest tymczasowy i wymaga późniejszego przekazania danych do nuuvý GmbH (po założeniu).

 

Szyfrowanie SSL i TLS

Nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Okres przechowywania

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą przechowywane wyłącznie do momentu osiągnięcia celu, w jakim zostały nam powierzone. W zakresie, w jakim należy przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym, okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa wobec administratora w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi:

2.1 Prawo do anulowania

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, ma on prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przechowywanie danych do celów rozliczeniowych i księgowych.

2.2 Prawo do informacji

Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, użytkownik ma prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania lub kryteriach ustalania okresu przechowywania. Kryteria ustalania okresu przechowywania, istnienie prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi do organu nadzorczego, pochodzenie danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas od użytkownika, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotne informacje na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla użytkownika, a także prawo do uzyskania informacji o gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO, jeśli dane użytkownika są przekazywane do krajów trzecich.

2.3 Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać niezwłocznego sprostowania dotyczących go niedokładnych danych osobowych i/lub uzupełnienia niekompletnych danych.

2.4 Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, jeśli zachodzi jeden z następujących powodów

a) Dane osobowe użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

b) Użytkownik cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

c) Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (2) RODO.

d) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

e) Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.

f) Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 

Prawo to nie przysługuje jednak w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej

c) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo osoby, której dane dotyczą, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów tego przetwarzania; lub

e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe użytkownika i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z powyższym, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, zażądał od nich usunięcia wszystkich linków do swoich danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

2.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania (zablokowania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO. W tym celu użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach

a) Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

b) Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

c) Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

d) W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

 

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz ich przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny UE lub państwa członkowskiego.

 

2.6 Prawo do informacji

Jeśli użytkownik skorzystał wobec nas z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono jego dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Zgodnie z art. 19 RODO użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach na żądanie.

2.7 Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Zgodnie z art. 22 RODO użytkownik ma prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Nie ma to zastosowania, jeśli decyzja

a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a nami

b) jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które ustanawia również odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika; lub

c) za wyraźną zgodą użytkownika.

 

Decyzje w przypadkach, o których mowa w lit. a)-c), nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w lit. a) i c), wdrożymy odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

 

2.8 Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur, użytkownik ma prawo, zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej lub do zażądania przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne.

 

2.9 Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim opieramy przetwarzanie danych osobowych użytkownika na wyważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wniesienia przez użytkownika sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

2.10 Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Właściwym dla nas organem nadzorczym jest

Saksoński inspektor ochrony danych

 

P.O. Box 11 01 32

01330 Drezno

 

Devrientstraße 5

01067 Drezno

 

Telefon: 03 51 / 85471-101

 

E-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

Internet: https://www.saechsdsb.de/

 

Ważność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 24 kwietnia 2024 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Może to być konieczne na przykład w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami prawa lub w celu uwzględnienia zmian w naszej witrynie internetowej lub nowych usług w naszej witrynie internetowej. Obowiązuje wersja dostępna w momencie wizyty użytkownika.

Jeśli niniejsza Polityka prywatności zostanie zmieniona, zamierzamy opublikować zmiany w naszej Polityce prywatności na tej stronie, aby użytkownik był w pełni poinformowany o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy i w jakich okolicznościach mogą one zostać ujawnione.

nuuvy.com nuuvy.cz nuuvy.de nuuvy.ee nuuvy.lt nuuvy.pl nuuvy.ua